Pankkiyhteys

Maksut voi maksaa yhdistyksen tilille 
FI08 5403 0720 0679 84. Maksun yhteydessä merkitään kohtaan Tiedonantoja mistä 
maksusta on kysymys.