Kuvien kertomaa 2008

Vuoden 2008 tapahtumia aina Eduskuntaa myöten