Hallitus ja muut toimijat

Puheenjohtaja
Päivi Silvonen, 044 3506857
p.e.silvonen@gmail.com

Varapuheenjohtaja, kilta vastaava
Jarmo Koskiranta 0440464241
jarmo.koskiranta@phpoint.fi

Sihteeri
Eeva-Liisa Nimeinen, 044 2962144
eeva-liisa.nieminen@phpoint.fi

Tapahtumavastaava/musiikki
Hannu Niemi, 0400 593333
hannu.niemi@veikonkone.fi

Rahastonhoitaja
Esko Takamaa, 045 267 9490
esko.takamaa@gmail.com

Emäntä
Raili Tiimo 041 4624451
raili.tiimo@phpoint.fi

Jäsenrekisterin hoitaja ja Kilta-vastaavan sijainen
Heikki Nieminen 0400 784468
heikki.nieminen@kotipoint.fi

Kuntoiluvastaava
PÄivi Silvonen, 050 408 8296
p.e.silvonen@gmail.com

Matkavastaava
Raimo Louhio, 040 504 8607
raimo.inka@gmail.com 

Muut toimihenkilöt

Kotisivut
Juhani Sillanpää, 040 5419995
juhani.sillanpaa@phpoint.fi   

Arpajaiset
Hilkka Koskiranta, 044 5293501
hilkka.koskiranta@phpoint.fi

Teams-vastaava
Helena Korppoo, 050 60626
helena.korppoo@gmail.com

Facebook-vastaavaksi työryhmä 
Jarmo Koskiranta, Juhani Sillanpää ja
Reijo Kärkelä

                                      

YHTEYDENOTTAMINEN