Tietoa meistä

Yhdistyksemme on Kansallisen senioriliiton ja Pirkanmaan kansallisen senioripiirin jäsen.

Teemamme vuosille 2023-2024 on Rohkeasti seniori.

Teemamme rohkaisee meitä suhtautumaan tulevaisuuteen optimistisesti ja positiivisesti.

UUSIA JÄSENIÄ

Kaipaamme tähän mukavaan joukkoon uusia ja virkeitä jäseniä vaikuttamaan sekä paikalliseen toimintaan että myös valtakunnalliseen päättämiseen! Tule mukaan ja tuo myös ystäväsi!
Meitä on tällä hetkellä 83 jäsentä.
Tervetuloa

OTA YHTEYTTÄ JA TULE MUKAAN

Meihin saat helposti yhteyttä ottamalla yhteyttä yhdistyksemme toimihenkilöihin tai sähköisellä
lomakkeella

VARAINHANKINTA

Varat toimintaan kertyvät jäsenmaksuista, arpajaisista ja osallistumismaksuista.

Ilmaisiin palveluihin ei yhdistyksellä  liiemmin ole varaa ilman avustuksia.

Kunta on alkanut myöntää perusteltuja avustuksia myös eläkeyhdistyksille.

Mahdollisiin projektiluontoisiin kohteisiin voidaan hakea avustusta piiriltä ja mahdollisesti Liitosta.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Hallinto 

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuun 15 päivään mennessä.  

Syyskokous, joka on pidettävä marraskuun 15 päivään mennessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan.

YHDISTYKSEN OMA TOIMINTA

Kuukausitapaamisia pidetään 9 kertaa vuodessa, viisi keväällä ja neljä syksyllä. Niihin järjestetään erilaista ohjelmaa kutsumalla asiantuntijoita pitämään kiinnostavia esitelmiä elämän eri aloilta. 

Suunnittelemme erilaista virkistystoimintaa kuten teatteri- ja konserttimatkoja, tutustumiskäyntejä ja ulkoilutapahtumia huomioiden jäsenistön toiveet.  

Kannustamme jäseniä osallistumaan matkoihin, retkiin ja muihin tapahtumiin.

Pidämme aktiivisesti yhteyttä Ruoveden vanhusneuvostoon. Huolehdimme myös hyvistä suhteista kunnan ja seurakunnan virka- ja luottamushenkilöihin. Pyrimme näin luomaan edellytyksiä  ikäihmisiä koskevaan kunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamiseen. 

Kehitämme jatkuvasti yhdistyksen viestintää. Jo vakiintuneessa käytössä on Ruovesi-lehti, jonka avulla jäsenistömme saa ajantasaista ja täsmällistä tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.   

Yhdistyksen verkkosivut ovat edelleen tärkein tiedotuskanavamme, johon pyrimme kokoamaan tapahtumiin ja toimintaan liittyvien tärkeiden ja kiinnostavien asioiden sisältöjä laajasti. 

Jäseniä huomioimme heidän merkkipäivinään.