Edunvalvonta

Ruovedellä

Toimimme kuntamme alueella aktiivisesti myös edunvalvonnassa.
Timo Ikkala Ruoveden sotaveteraanit ry (varajäsen)
Päivi Silvonen on vanhusneuvoston jäsen. Raili Tiimo on  varana. 
Helena Korppoo on myös jäsen, Ruoveden sotaveteraanit ry.
On tärkeää, että jäsenistömme ja myöskin muut ikäihmiset tuovat esille ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä koskevia asioita kuten epäkohtia ja parannusehdotuksia.

Otattehan yhteyttä ylläoleviin henkilöihin rohkeasti senioreita koskevan aiheen ilmaantuessa!

Pirkanmaalla

Alueellisesta edunvalvonnasta vastaa Pirkanmaan Kansallinen Senioripiiri, jonka yhdistyksemme muodostaa yhdessä muiden pirkanmaalaisten Senioriyhdistysten kanssa.

Valtakunnallisesti

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.

Vanhusneuvosto-opas löytyy täältä.