Edunvalvonta

Ruovedellä

Toimimme kuntamme alueella aktiivisesti myös edunvalvonnassa.
Timo Ikkala kunnanhallituksen edustaja
Eila Virkajärvi on vanhusneuvoston jäsen. Eila Haavisto on Eilan varana. 
Helena Korppoo on myös jäsen.

Varajäsen: Reijo Kärkelä
On tärkeää, että jäsenistömme ja myöskin muut ikäihmiset tuovat esille ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä koskevia asioita kuten epäkohtia ja parannusehdotuksia.

Otattehan yhteyttä ylläoleviin henkilöihin rohkeasti senioreita koskevan aiheen ilmaantuessa!

Pirkanmaalla

Alueellisesta edunvalvonnasta vastaa Pirkanmaan Kansallinen Senioripiiri, jonka yhdistyksemme muodostaa yhdessä muiden pirkanmaalaisten Senioriyhdistysten kanssa.

Valtakunnallisesti

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.

Vanhusneuvosto-opas löytyy täältä.