Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA  2019

Yhdistyksen 35. toimintavuosi. ” Seniorit-iloista ikääntymistä” Kansallisen senioriliiton arvojen mukaan: Elämänmyönteisyys – suoraselkäisyys – vastuu itsestä ja muista – itsensä ja toisten arvostaminen – perinteiden kunnioittaminen.

Liiton strategia 2018-2020 jakautuu viiteen keskeiseen päämäärään:

- Olemme edelläkävijöitä nettiasioissa

- Vähennämme yksinäisyyttä ja autamme enemmän

- Toimimme avoimesti ja houkuttelevasti

- Järjestömme vahvistuu ja me-henki paranee

- Edunvalvonta- työmme on tehokasta ja näkyvää

KERHOT

YHTEISKUNNALLINEN kerho kokoontuu säännöllisesti kuukauden toisena keskiviikkona 9 kertaa vuodessa Palvelutalo Honkalassa klo 13.00. Vietämme yhteistä aikaa ruokaillen ja keskustellen ajankohtaisista aiheista alustusten pohjalta.

Muistetaan jäseniä heidän erilaisissa elämän tilanteissaan ja merkkipäivinä.

Keskustellaan ja tiedotetaan tulevista tapahtumista. Otetaan vastaan uusia alotteita.

Pidetään arpajaisia toiminnan rahoittamiseksi.

-- tammikuun 9. -- helmikuun 13.

-- maaliskuun 13. Kevätkokous

-- huhtikuun 10. -- toukokuun 8.

-- syyskuun 11. -- lokakuun 9.

-- marraskuun 13. Syyskokous

-- joulukuun 11. Joulujuhla.

KULTTUURIN KERHO tutustuttaa senioreita esitelmin, opastetuin kotimaahan ja ulkommaille suuntautuvin matkoin/retkin taiteeisiin, museoihin, näyttelyihin, teatteriesityksiin, konsertteihin. Osallistutaan piirin ja liiton yhteisesti järjestämiin tapahtumiin.

VIRKIKSESSÄ Järjestetään liikuntaa kuntosalilla  viikoittain, patikoidaan,  sauvakävellään ja retkeillään Ruoveden luonnossa. Järjestetään talvella laskiaistapahtuma.

LAULUSENI viihdekerho aktivoi senioreita laulamisen harrastuksessa.

KEVÄT- JA  SYYSKOKOUKSET

Kevätkokous pidetään maaliskuun kerhon yhteydessä ja syyskokous marraskuun kerhon yhteydesssä.

EDUSTUKSET

Osallistutaan piirin kevät- ja syyskokouksiin vähintään jäsenmäärämme mukaisella edustuksella sekä tarpeen mukaan piirin koulutustilaisuuksiin.

Piirihallituksen jäsenyysvuoro 2019-2020 on Virroilla ( Pentti Tikkanen)

Vanhusneuvostossa  edustaa jäsen Eila Virkajärvi ja varalla Eila Haavisto

JÄSENHANKINTA

Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan elämänmyöntesten ja iloisesti ikääntyvien seniorien joukkoon. Yhdistyksen kotisivuilta saa hyvää tietoa toiminnastamme ja myös säännöistämme, joihin on kirjattu elämän arvomme ja se että olemme puolueista riippumaton eläkelläisyhdistys

VARAINHANKINTA

Varat toimintaan kertyvät jäsenmaksuista, arpajaisista ja osallistumismaksuista.

Ilmaisiin palveluihin ei yhdistyksellä  liiemmin ole varaa ilman avustuksia.

Kunta on alkanut myöntää perusteltuja avustuksia myös eläkeyhdistyksille.

Mahdollisiin projektiluontoisiin kohteisiin voidaan hakea avustusta piiriltä ja mahdollisesti Liitosta.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistys tiedottaa omista, piirin ja liiton asioista ( ruovesi.senioriyhdistys.fi) kotisivulla ja Ruovesi-lehden seurapalstalla sekä kuukausikokouksissa.