Vuosi 2020


TOIMINTASUUNNITELMA 2020 
Yhdistyksellämme on 36. toimintavuosi. Toimimme yhtenä paikkakunnan 
ikääntyvien ihmisten edunvalvojana ja toiminnan järjestäjänä. Kuulumme 
Kansalliseen senioriliittoon. Arvoinamme: Elämänmyönteisyys – suoraselkäisyys – 
vastuu itsestä ja muista – itsensä ja toisten arvostaminen – perinteiden 
kunnioittaminen. Ole rohkeasti seniori ja ota ystävä mukaan. 

KERHOT 

YHTEISKUNNALLINEN kerho kokoontuu säännöllisesti kuukauden toisena 
keskiviikkona 9 kertaa vuodessa Palvelutalo Honkalassa klo 13.00. Vietämme 
yhteistä aikaa ruokaillen ja keskustellen ajankohtaisista aiheista alustusten pohjalta. 
Muistetaan jäseniä heidän erilaisissa elämän tilanteissaan ja merkkipäivinä. 
Keskustellaan ja tiedotetaan tulevista tapahtumista. Otetaan vastaan uusia aloitteita. 
Pidetään arpajaisia toiminnan rahoittamiseksi. 
-- tammikuun 8. -- helmikuun 12. 
-- maaliskuun 11. Kevätkokous 
-- huhtikuun 8. -- toukokuun 13. 
-- syyskuun 9. -- lokakuun 14. 
-- marraskuun 11. Syyskokous 
-- joulukuun 9. Joulujuhla. 
KULTTUURIN KERHO tutustuttaa senioreita esitelmin, opastetuin kotimaahan ja 
ulkomaille suuntautuvin matkoin/retkin taiteisiin, museoihin, näyttelyihin, 
teatteriesityksiin, konsertteihin. Osallistutaan sopiviin piirin ja liiton yhteisesti 
järjestämiin tapahtumiin. 
VIRKIKSESSÄ järjestetään liikuntaa kuntosalilla viikoittain, patikoidaan, 
sauvakävellään ja retkeillään Ruoveden luonnossa. Järjestetään talvella 
laskiaistapahtuma. Osallistutaan Honkalan ja vanhusneuvoston tilaisuuksiin. 
LAULUSENI viihdekerho aktivoi senioreita laulamisen harrastamiseen. Opiston 
ikäihmisten laulupiiri. 
KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSET 
Kevätkokous pidetään maaliskuun kerhon yhteydessä ja syyskokous marraskuun 
kerhon yhteydessä. 
EDUSTUKSET 
Liittokokous Savonlinnassa 3.-4.6.2020. 
Osallistutaan piirin kevät- ja syyskokouksiin vähintään jäsenmäärämme mukaisella 
edustuksella sekä tarpeen mukaan piirin koulutustilaisuuksiin. 
Piirihallituksen jäsenyysvuoro 2019-2020 on Virroilla (Pentti Tikkanen) 
Vanhusneuvostossa edustaa jäsen Eila Virkajärvi ja varalla Eila Haavisto. 
JÄSENHANKINTA 
Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan elämänmyönteisten ja iloisesti ikääntyvien 
seniorien joukkoon. Yhdistyksen kotisivuilta saa hyvää tietoa toiminnastamme ja 
myös säännöistämme, joihin on kirjattu elämän arvomme ja se että olemme 
puolueista riippumaton eläkeläisyhdistys. 
VARAINHANKINTA 
Varat toimintaan kertyvät jäsenmaksuista, arpajaisista ja osallistumismaksuista. 
Ilmaisiin palveluihin ei yhdistyksellä liiemmin ole varaa ilman avustuksia. 
Kunta on alkanut myöntää perusteltuja avustuksia myös eläkeyhdistyksille. 
Mahdollisiin projektiluontoisiin kohteisiin voidaan hakea avustusta piiriltä ja 
mahdollisesti liitosta. 
TIEDOTTAMINEN 
Yhdistys tiedottaa omista, piirin ja liiton asioista ( ruovesi.senioriyhdistys.fi) 
kotisivulla ja Ruovesi-lehden seurapalstalla sekä kuukausiko